Rozliczenia
Rodzinne (Kinderbijslag)
 
Wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny rząd holenderski pokrywa częściowo koszty związane z wychowaniem dzieci. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom pracującym w Holandii, które mają dzieci w wieku do 18 lat. Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu.
Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:
  • dzieci adoptowanych
  • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą
  • pasierbów lub innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne 
Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat. Jeżeli masz niepełnosprawne dziecko, które mieszka poza domem rodzinnym, w związku z czym ponosisz wyższe koszty, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.
Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Wypłaty mają miejsce w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.
Aby otrzymać Kinderbijslag na dzieci mieszkające w Polsce, należy złożyć do nas wniosek z załączonymi dokumentami:
  • paszport
  • dowód osobisty numer SOFI (BSN)
  • ostatni pasek wypłaty lub umowa o pracę, w celu weryfikacji pracodawcy
  • akty urodzenia dzieci
  • potwierdzenie niepobierania zasiłku w innym kraju, jeśli dzieci nie mieszkają w Holandii (w Polsce odpowiedzialne za to są ośrodki M.O.P.S.)
  • numery PESEL wszystkich członków rodziny
Zaloguj się