Rozliczenia
Pomoc.nl pomaga w uzyskaniu dodatków i zasiłków socjalnych, takich jak:

Dodatek zdrowotny (zorgtoeslag)

Przysługuje co miesiąc pracownikom, którzy:

 • ukończyli 18 lat,
 • pracują u holenderskiego pracodawcy,
 •  opłacają w Holandii ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość dodatku jest uzależniona od dochodów. Brane są pod uwagę roczne dochody w Holandii plus dochody w innych krajach, w tym w Polsce. Im mniejszy dochód, tym większy przysługuje dodatek zdrowotny. Przykładowo, jeśli łączny roczny dochód wynosił 20,079 euro, to dodatek zdrowotny wynosi 838 euro w skali roku. Kwota to maleje w miarę, jak twój dochód rośnie. Dodatek zdrowotny nie jest przyznawany, kiedy dochód przekracza 35.059 euro.

Przyznany dodatek zdrowotny jest wypłacany w ratach miesięcznych, których wartość została ustalona na podstawie oszacowanych dochodów rocznych. Po upływie danego roku kalendarzowego urząd skarbowy ustali faktyczne dochody pracownika. Wówczas ponownie zostanie obliczona ostateczna wysokość dodatku, do którego ma się prawo.

Wstrzymanie dodatku zdrowotnego

Pracodawca dostarcza co miesiąc urzędowi skarbowemu wykaz zawierający dane pracowników zagranicznych, którym przysługuje dodatek zdrowotny. Jeśli pracownik zakończy zatrudnienie w Holandii, urząd automatycznie przestaje wypłacać dodatek.

Dane potrzebne do ubiegania się o dodatek zdrowotny

 • Dane ubezpieczyciela - celem sprawdzenia przez urząd, czy pracownik ma zawartą umowę i czy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Numer SOFI (BSN) - urząd skarbowy korzysta z numeru SOFI (BSN) do celów identyfikacji i ustalenia adresu korespondencji. Osoby nie posiadające ważnego numeru SOFI (BSN) nie mogą wnioskować o dodatek zdrowotny.
 • Oszacowane dochody roczne - dodatek roczny jest początkowo obliczany na podstawie oszacowanych dochodów rocznych. Wliczane są również dochody poza Holandią. Do ustalenia całkowitych dochodów przydatny może być PIT za pracę w Polsce.
 • Numer konta bankowego - urząd skarbowy przelewa dodatek na konto bankowe w banku znajdującym się na terenie Holandii. Jeśli pracownik nie posiada holenderskiego konta osobiste bankowego, wówczas musi podać kod IBAN i BIC zagranicznego konta bankowego.

W jaki sposób ubiegać się o zasiłek zdrowotny?

Aby uzyskać zasiłek zdrowotny skontaktuj się z naszym biurem. Pomożemy w wypełnieniu dokumentów i wszelkich związanych z tym formalnościach.

 

Dodatek mieszkaniowy (huurtoeslag)

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie i płacisz dużo za czynsz lub wynajem, być może spełniasz warunki do uzyskania dodatku mieszkaniowego (tzw. huurtoeslag). Warunki uzyskania dodatku do mieszkania:

 • osoba składająca wniosek musi być pełnoletnia,
 • wynajmowane mieszkanie musi mieć status samodzielnego lokum, nie może to być np. pokój
 • wszystkie zamieszkałe osoby muszą być zameldowane w gemeente,
 • wszystkie osoby zamieszkałe w mieszkaniu i składające wniosek o dofinansowanie muszą legalnie przebywać w Królestwie Niderlandów,
 • czynsz nie może być niższy od € 208,61 i nie wyższy niż € 652,52.  Jeżeli masz mniej niż 23 lata, to wtedy Twój czynsz nie może być wyższy niż € 361,66 / mc
 • twoje zarobki i zarobki współmieszkańców determinują możliwość przyznania dofinansowania. Dochody na jedną osobę na rok nie mogą przekroczyć € 21.625. Na kilka osób € 29.350 / rok.
 • Jeżeli masz więcej niż 65 lat, to Twoje zarobki nie mogą być wyższe niż € 20.325.
 • Jeżeli mieszkasz z partnerem / partnerką, wasze wspólne dochody nie mogą być wyższe niż € 27.750

Belastingdienst wysyła w ciągu 8 tygodni od daty złożenia wniosku wyliczenie zaliczkowe dodatku. W przeciągu kolejnych 4 tygodni następuje pierwsza wypłata dodatku. Kwoty poniżej € 24 na rok Belastingdienst nie wypłaca.

Prosimy pamiętać, że dodatek przechodzi automatycznie z roku na rok, jeżeli go sami nie zatrzymamy. Są Państwo zobowiązani przekazywać do Belastingdienst wszelkie zmiany swojej sytuacji, które mogą mieć wpływ na wysokość naszego dodatku, jak np. wymeldowanie się z Holandii lub zmiana wysokości dochodów. Zaniedbanie tego może doprowadzić do konieczności zwrotu zasiłku! Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wpływu zmian w waszym życiu na dodatek, prosimy o kontakt z naszym biurem w celu umówienia spotkania i wyjaśnienia szczegółów.

 

Zasiłek socjalny (Bijstand WWB)

To świadczenie dla osób, którym nie należy się zasiłek dla bezrobotnych a jednak znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wniosek o przyznanie tego rodzaju zasiłku należy złożyć w urzędzie Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Decyzję o tym, czy zasiłek zostanie przyznany podejmie gmina. Gmina ma dwa miesiące na podjęcie decyzji. Warto przy tym zaznaczyć, iż kwota tego typu zasiłku różni się w zależności od regionu. Ustala się ją dwa razy w roku i pod uwagę brane są dochody osoby, której zasiłek jest przyznany. Osoby samotne i te które samotnie wychowują dziecko mogą liczyć na zwiększenie zasiłku o 20%. Zasiłek chorobowy (Ziektetoelage) W przypadku niezdolności do pracy przyznawany jest na okres do dwóch lat, świadczenie wypłacane w wysokości 70% wynagrodzenia. Pracownik ma możliwość starać się o rentę po roku wypłacania takiego świadczenia, jednak nie może mieć on ukończonych 65 lat, a choroba musi trwale uniemożliwiać dalszą pracę.

 

Emerytura (AOW)

Wypłacana jest przez De Sociale Verzekeringsbank, Zasiłek związany ze śmiercią partnera, czyli nabestaandenuitkering wypłacany jest przez De Sociale Verzekeringsbank i przysługuje osobom, które nie ukończyły 65 lat lub wychowują niepełnoletnie dziecko a osoba zmarła posiadała ubezpieczenie ANW. Osoba starająca się o tego rodzaju zasiłek musi wykazać się niezdolnością do pracy, a niezdolność ta musi wynosić minimum 45%.

 

Dofinansowanie nauki na studiach wyższych (Studiefinanciering)

Studenci w pełnym wymiarze godzin mogą otrzymać grant (tzw. studiefinanciering) jeśli spełniają poniższe warunki: wiek: poniżej 30 roku życia w momencie starania się o grant; narodowość: holenderska, bądź posiadać te same prawa (które otrzymuje się np. po 5 latach pobytu). Obywatele UE poniżej 30-go roku życia mogą również ubiegać się o grant jeżeli pracują minimum 32 godziny miesięcznie lub jeżeli jedno z rodziców nie posiadających holenderskiego obywatelstwa bądź mąż/żona ma obywatelstwo kraju UE i pracuje w Holandii. Studiefinanciering składa się z podstawowego grantu i tzw. karty OV, która uprawnia do darmowych przejazdów publicznymi środkami komunikacji w tygodniu bądź w weekendy (w zależności od opcji wybranej przez studenta) i do 40% zniżki w pozostałe dni. Poza tym posiadacz karty może zabrać ze sobą trzy osoby, które mają prawo do zakupu biletu z 40% zniżką.

Zaloguj się