Rozliczenia

Uległeś wypadku w pracy lub w ruchu drogowym i chcesz uzyskać odszkodowanie za doznane szkody?

Gdy uległeś wypadku bez własnej winy to pragniesz  otrzymać odszkodowanie. W zamian za poniesione koszty, doznany ból, przeżywany dyskomfort i uniemożliwienie zarobkowania.    W najlepszy sposób można tego dokonać za pośrednictwem firmy Jurilex, organizatora odszkodowań za zranienia, założonego w Holandii.

Jurilex Ekspert 

Przeważnie osoba poszkodowana staje twarzą w twarz z firmą ubezpieczeniową osoby wyrządzającej szkodę lub powodującej wypadek. Firmy te nakazują nam ``Udowodnij, że jesteś poszkodowany i że my powinniśmy wypłacić za to odszkodowanie``. Załatwienie tego samodzielnie nie jest łatwe. Ale my możemy to zrobić za Ciebie, bo to nasza dziedzina.    Tzn. doprowadzimy do tego, by poszkodowany otrzymał należne jemu odszkodowanie. 

Jurilex specjaliści w branży odszkodowań zawsze są po stronie poszkodowanego. Pracujemy wyłącznie na korzyść poszkodowanych, dlatego w stosunku do firmy ubezpieczeniowej zajmujemy zdecydowaną i niezależną postawę. Jako jeden z największych w Holandii specjalista od odszkodowań, posiadający oddziały we wszystkich regionach, posiadamy ogromną siłę przebicia. Gdy dodać do tego nasze starania, wysiłki, wiedzę fachową i ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie, prawie wszystkie sprawy doprowadzamy do zaskakująco dobrych rezultatów od strony finansowej.

 

Firma POMOC.NL 

Zgłoszenie i prowadzenie procedury odszkodowania poprzez firmę POMOC.NL Państwa nic nie kosztuje. Firma POMOC.NL koszt swoich usług bezpośrednio deklaruje firmie ubezpieczeniowej, która jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie, ponieważ koszty firmy POMOC.NL również podlegają odszkodowania.

Zaloguj się