Rozliczenia
Zasiłek dla bezrobotnych (Werkloosheidsuitkering)
 
Aby móc pobierać to świadczenie, należy przepracować minimum 26 tygodni w ciągu 9 ostatnich miesięcy. Osobom bezrobotnym przysługuje zasiłek w wysokości 75% ostatniego wynagrodzenia, przyznawany na minimum 3 miesiące. Zasiłek można pobierać przez maksymalnie 38 miesięcy (zależy od stażu pracy). Wniosek o przyznanie należy składać w Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Należy spełniać następujące warunki:     
 • przebywac na terenie Holandii, meldunek nie jest wymagany
 • w okresie pobierania świadczenia czynne poszukiwanie pracy
 • Wszelkie zmiany zgłaszać w przeciągu tygodnia np. znalezienie pracy       
Co należy przygotować do złożenia wniosku
 • numer SOFI (BSN)
 • dokument tożsamości
 • ostatnia umowa pracy
 • swoje CV (Curriculum Vitae - życiorys)
 • zaświadczenie od pracodawcy o braku pracy w przypadku zerwania umowy
 • dokładny adres pobytu w Holandii
 • numer holenderskiego konta bankowego
 • adres e-mail (do korespondencji elektronicznej).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą.
O czym należy pamiętać, zwracając się o zasiłek dla bezrobotnych?
 • Należy przebywać pod adresem kontaktowym podanym we wniosku
 • Należy reagować w terminie na wszelką korespondencję wysyłaną z UWV i z Werkplein - odbierać telefony z Werkplein (zazwyczaj zastrzeżony numer) i odpisywać na maile.
 • Korzystać z swojego konta bankowego, np. zakupy płacić kartą bankową
 • W razie pytań zgłosić się do nas po pomoc z tłumaczeniem
 • Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że Państwo sami ponoszą konsekwencje niedopilnowania reakcji na pisma w związku z zasiłkiem. Trzeba stawiać się na wszystkie wyznaczone spotkania !
 • Podejmować próby zatrudnienia min. 1 x / tydzień. (należy zapisywać  wszelkie akcje poczynione w tym kierunku: telefony do pracodawcy, maile, rozmowa w biurze pracodawcy, wysłany list)
 • Przygotować swoje CV (Curriculum Vitae - życiorys) w języku angielskim bądź holenderskim oraz listę dokonywanych prób podjęcia pracy (telefonicznie, mailowo, listownie), rejestrować każdą taką próbę
 • Nie należy opuszczać miejsca pobytu w Holandii. Pragniesz wyjechać na urlop "do Polski" nie zapomnij tego zgłosić
 • W przypadku chęci wyjazdu do Polski po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku poinformować Werkplein i zamówić odpowiedni formularz (PD U1) umożliwiający "przeprowadzkę" zasiłku do Polski
 • Pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Holandii należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. (
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w kwestii zasiłków dla bezrobotnych, prosimy koniecznie o kontakt z naszymi pracownikami. Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować zablokowaniem zasiłku przez pracownika UWV lub nakazem jego oddania!
Zaloguj się