Rozliczenia

Czemu teraz zwrot podatku jest taki niski?

Okres zatrudnienia ma duży wpływ na wysokość zwrotu. Od 2013 roku wprowadzona została w Holandii zasada proporcjonalności w ulgach podatkowych w odniesieniu do okresu zatrudnienia. Oznacza to w praktyce, że osobom zatrudnionym w Holandii w okresie krótszym niż rok przysługuje proporcjonalnie 1/360 ulgi za każdy przepracowany dzień. Skutkiem wprowadzenia nowych zasad są niestety niższe kwoty zwrotów. I tak osoby które do tej pory bez większego trudu mogły otrzymać średnio około 1000 euro zwrotu podatku po zmianach przepisów mogą liczyć na około 200 euro. Jak widać na powyższym przykładnie różnica jest znaczna. Co więcej w wyniku powyższych zmian pojawiła się również spora grupa podatników których rozliczenie wskaże zero zwrotu podatku. Niestety pojawią się też takie osoby które będą musiały dokonać dopłaty do holenderskiego urzędu skarbowego.

 

Mam dopłatę a nie zwrot podatku! Czy musze się rozliczyć?

Oficjalnie TAK!, przepisy obligują wszystkich podatników, którzy posiadają niedopłatę podatku do złożenia rozliczenia. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem przez Holenderski urząd skarbowy dotkliwej kary pieniężnej w kwocie od 226 euro nawet do 4920 euro. Nie oficjalnie, jeśli Holenderski urząd skarbowy dopatrzy się dopłaty podatku dochodowego, to pierw wyśle wezwanie do rozliczenia a potem dopiero ponaglenia, kary itp. (a może się nie dopatrzy :-) Jednocześnie obserwujemy, że holenderski urząd skarbowy coraz częściej wzywa polskich podatników do złożenia deklaracji podatkowych.

Zaloguj się