Rozliczenia

Ustawa WAB: zmiany dot. umów o pracę i zwolnień w 2020 roku

Ustawa WAB wprowadza zmiany dotyczące umów o pracę i zwolnień. Będzie obowiązywała od stycznia 2020 roku. Prezentujemy przegląd zasad, które zmienią się dzięki wdrożeniu nowego prawa.

Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywała ustawa o równowadze rynku pracy (tzw. ustawa WAB). Dzięki wdrożeniu nowego prawa zmienią się zasady dotyczące umów o pracę i zwolnień. Zmiana niesie ze sobą konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Na przykład, od 1 stycznia przyszłego roku, pracodawcy będą płacili niższą składkę na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (WW-premie) dla pracowników posiadających stałą umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni przez firmy zewnętrzne (payrollwerknemers) otrzymają dzięki zmianom w ustawie lepszą sytuację prawną i warunki zatrudnienia. Z kolei pracownikom na wezwanie (oproepkrachten) zapewni ona większe bezpieczeństwo pracy i dochodów. Celem ustawy WAB jest zmniejszenie różnic pomiędzy umowami o pracę na czas nieokreślony oraz umowami w systemie zmiennym (flexibele arbeidsovereenkomsten). Ale też zachęcenie pracodawców do oferowania pracownikom umowy o pracę na czas nieokreślony. Prezentujemy przegląd zasad, które zmienią się dzięki wdrożeniu nowego prawa.

Dwa rodzaje składki WW

Założeniem rządu jest zachęcenie pracodawców do oferowania umów stałych większej liczbie pracowników. Dlatego, aby taka zmiana stała się dla pracodawców atrakcyjna, od 1 stycznia 2020 roku wygaśnie składka sektorowa (de sectorpremie) na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (WW-premie). W zamian pojawią się dwie nowe składki: niska dla pracowników zatrudnionych na umowie stałej oraz wysoka dla pracowników zatrudnionych na umowie zmiennej.

Różnica między wysokimi, a niskimi składkami na ubezpieczenie WW wynosi 5 punktów procentowych. Procent tych składek ustalany jest każdego roku przez Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW). Wkrótce szerzej na ten temat na naszym portalu.

Zwolnienie na podstawie kumulacji

W nowym roku pojawi się również nowa możliwość zwolnienia: na podstawie kumulacji (cumulatiegrond). Zwolnienie z pracy będzie możliwe, gdy okoliczności wynikające z różnych podstaw zwolnienia, rozpatrywane przez sąd rejonowy, wspólnie będą stanowiły uzasadnioną podstawę do zwolnienia. W chwili obecnej pracodawca może zwolnić pracownika już wtedy, kiedy spełniona została tylko jedna z podstaw zwolnienia.

W przypadku zwolnienia na podstawie kumulacji sąd będzie mógł przyznać pracownikowi dodatkowe odszkodowanie (poza odprawą przejściową). Jego wysokość wyniesie maksymalnie 50 procent odprawy.

Zmiana warunków odprawy

Ustawa WAB zmienia również warunki odprawy przejściowej (transitievergoeding). Do tej pory pracownicy mieli prawo do odprawy po przepracowaniu 24 miesięcy. Od nowego roku będą nabywali to prawo od 1 dnia roboczego, wynikającego z umowy o pracę.

Zmieni się również sposób wyliczania odprawy. Jeśli chcesz samodzielnie obliczyć wysokość odprawy, a do zwolnienia doszło przed 1 stycznia 2020 roku, kliknij tutaj. Jeśli do zwolnienia dojdzie po 1 stycznia, wyliczenia będziesz mógł dokonać tutaj.

Przepisy łańcuchowe w umowach o pracę

Od roku 2020 pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć 3 umowy tymczasowe w ciągu maksymalnie 3 lat. Kolejna umowa automatycznie stanie się umową stałą. Do 31 grudnia br. możliwe jest zawarcie 3 umów tymczasowych w ciągu maksymalnie 2 lat.

Również przerwa pomiędzy zawieranymi kontraktami (tussenpoos) zostanie skrócona przy CAO do 3 miesięcy w przypadku tymczasowej pracy cyklicznej (nieograniczonej do pracy sezonowej), którą można wykonywać przez maksymalnie 9 miesięcy.

Ponadto od 2020 roku prawo będzie zawierać wyjątek, stanowiący o tym, że nauczyciele tymczasowi w szkolnictwie podstawowym mogą na określony czas zastępować nauczycieli na zwolnieniu chorobowym. Zapisy o tym nie będą już musiały być uwzględniane w układzie zbiorowym CAO.

Zmiana sytuacji pracowników payroll

Pracownicy, którzy w 2020 roku otrzymają umowę o pracę od firmy zewnętrznej (payrollcontract) uzyskają co najmniej takie same warunki zatrudnienia i taką samą sytuację prawną, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w firmie. W dodatku od roku 2021 pracownicy payroll będą mieli prawo do dobrego programu emerytalnego.

Lepsze zabezpieczenie dla pracowników na wezwanie

Nastąpi zmiana w kontekście minimalnego czasu wezwania i oferty stałych godzin. Od przyszłego roku pracodawcy będą musieli wzywać pracowników dyżurujących do pracy co najmniej 4 dni wcześniej. Jeżeli pracodawca anuluje wezwanie w ciągu 4 dni, pracownik na wezwanie będzie miał prawo do wynagrodzenia za godziny, na które został wezwany.

Po upływie 12 miesięcy, pracodawca będzie musiał zaoferować pracownikowi na wezwanie stały zakres pracy.

 

Źródło: Rijksoverheid 

 

Zaloguj się